Evo Ruka

Evo Ruka Nastojimo da našim delovanjem preispitamo i obradimo važne društvene teme. Jedna od njih je socijalna inkluzija dece sa smetnjama u razvoju. Na poziv udruženja “Evo ruka”, 10.5.2021 bili…

Continue ReadingEvo Ruka