“Wall Mall urban art space” je neformalni izložbeni prostor koji funkcioniše u formi otvorene ulične galerije prenesene na “ulice” tržnog centra. Zasnovan na principu prolaznosti kao jedne od temeljnih karakteristika ulične umetnosti. Potpuno unikatan koncept u službi razvoja umetnosti.

Princip ovog koncepta je da se jednom zidu i prostoru da novo značenje i energija tako što se zid konstantno preslikava sa novim muralom. Na ovaj način zajednica i okruženje dobijaju jednistven diverzitet umetničkih izraza koji se smenjuje, a umetnici imaju priliku dapored murala prikažu I svoje studijske radove.

Prazan zid postaje slojevita manifestacija žive umetnosti u enterijeru tržnog centra. Ovakav vid izražavanja produktivnošću nadmašuje pasivan pristup temi “jedan zid jedan mural”. Svojom egzistencijom u tržnom centru nedvosmisleno i simbolički se positovećuje sa stalnim napretkom, usavršavanjem i promenama koje se odvijajaju u njemu i u umetnosti.

Cilj ovog projekta je da se stvori sinteza između tržnog centra i urbane umetnosti koja bi inovativnim pristupom ponudila jedan potpuno novi sadžaj umetnicima i posetiocima ovih objekata. Integrišući u sebe ovu vrstu umetnosti verujemo da se šalje jasna slika društvu da tržni centri u svom razvoju mogu odabrati i alternativne metode koje ruše predrasude.

Šta želimo da uradimo / postignemo?

– Stvorimo novu umetničku platformu.

– Ulepšamo prostor tržnog centra.

– Podignemo svest građana o važnosti urbane umetnosti.

– Promovišemo slobodu misli i stvaralaštva.

– Da ravnopravno predstavimo muralizam i digitalnu umetnost.

– Unapredimo i obogatimo kuluturni život grada.

– Srušimo predrasude o street art-u.

– Da usmerimo mlade umetnike i afirmišemo postojeće.

– Stvorimo besplatan prostor za prezentaciju umetnika.

– Ponudimo novi pogled u razvoju ponude tržnog centra.

Lažni muralista

Pedja Te8

Marv

Jana Danilović